top of page

Subvención de 1.134 euros.

A subvención do Programa EmprendOu 8M será dunha contía cun importe fixo equivalente ó 75% do Salario Mínimo Interprofesional, o que significa 1.134 euros.

Diseño de arcilla

O importe fixo da axuda do Programa EmprendOu 8M será do 75% do SMI (Salario Mínimo Interprofesional) durante o período de subvencionalidade que será o tempo ininterrompido que transcorra, con actividade económica efectiva, expresado en meses, entre a data que conste na alta como traballadora por conta propia nalgún réxime especial da seguridade social ou mutualidade colexial profesional como exercente, a data que se recolla na concesión da subvención, con un máximo de 12 meses por beneficiaria, sendo o periodo mínimo esixible 12 meses.

 

Orde Reguladora do Programa EmprendOU 8M.

Orde Reguladora do Programa EmprendOu 8M

Contract
bottom of page